dilluns, 15 de març del 2021

PRESENTACIÓ CENTRE 2021

No has pogut venir a veure el nostre centre?
¿No has podido visitar nuestro centro?

No et preocupis! Aquí et mostram un vídeo amb els aspectes més importants...
¡No te preocupes! Aquí puedes ver un vídeo con los aspectos más importantes...


DIRECCIÓ:
c/Beat Josep Castell Camps, 11
Ciutadella de Menorca

CONTACTE:
MAIL eirosergener@gmail.com
WhatsApp bussiness o telèfon 971480713

divendres, 12 de març del 2021

PREINSCRIPCIONS CURS 2021-2022

 ADMISSIÓ CURS 2021-2022

Presentació de sol·licituds del 15 al 31 de març 

Llistes provisionals 14 de maig

Reclamacions 17, 18 i 19 de maig

Llistes definitives 31 de maig

Matriculació de l’1 al 16 de juny 


S’HA DE FER TELEMÀTICAMENT! Heu d'accedir a aquesta pàgina de la Conselleria d'educació i universitat: http://www.caib.es/sites/primerainfancia


*Si teniu usuari GESTIB, de CAIB o Cl@ve podreu autenticar la sol·licitud amb el vostre codi.

🡪Des del centre us anirem telefonant quan vegem les peticions fetes per corroborar que està tot correcte.


*Si no teniu cap d'aquests sistemes d'autentificació haureu de fer un procés amb el DNI/NIE i el número de mòbil.

1. Heu d'emplenar la sol·licitud. 

2. Heu d'emplenar i signar la declaració jurada per a la signatura de l'altre progenitor si existeix.

3. Heu d'entregar la documentació en paper al propi centre demanant CITA PRÈVIA al WhtatsApp Bussines 971 480 713 o escrivint al correu eirosergener@gmail.com

4. Heu d'esperar a dia 14 de maig per consultar les llistes provisionals a la cartellera del centre


* DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ SI NO TENIU CERTIFICAT DIGITAL:

- DNI original i fotocòpia: del/s progenitor/s i del sol·licitant si en té.

  • Llibre de família original i fotocòpia de la pàgina on apareix el sol·licitant i de la pàgina on apareix/en el/s progenitor/s, o bé certificat de naixement o document acreditatiu del Registre Civil de l’alumne o alumna.

  • Imprès emplenat i signat per tots els progenitors .

  • Altra documentació que vulgueu presentar per justificar els criteris del barem.


NOTA: 

Criatures nascudes el 2019: EI 3

Criatures nascudes el 2020: EI 2

Criatures nascudes el 2021 : EI 1

Infants no nats abans de dia 31: No se poden inscriure ordinàriament. En ser nats i tenir documentació heu d’anar a les oficines del Patronat municipal (demanant cita prèvia al 971481050 extensió 4218). Llavors sí va per ordre d’arribada.


Per informació o cita prèvia podeu enviar un missatge a eirosergener@gmail.com especificant el vostre telèfon.


🡪El procés de barem en cas d’excés de sol·licituds NO VA PER ORDRE D’ARRIBADA!
                                                        ADMISIÓN CURSO 2021-2022

Presentación de solicitudes del 15 al 31 de marzo

Listea provisionales 14 de mayo

Reclamaciones 17, 18 y 19 de mayo

Listas definitivas 31 de mayo

Matriculación del 1 al 16 de junio 


! SE DEBE HACER DE FORMA TELEMÁTICA! Para cursar la solicitud entrad en la página de la Conselleria d’educació y universitat: http://www.caib.es/sites/primerainfancia


*Si tenéis usuario GESTIB, CAIB o Cl@ve podréis autentificar vuestra solicitud con vuestro código

🡪Desde el centro os iremos llamando cuando veamos las peticiones hechas para corroborar que está todo correcto.


*Si no tenéis ninguno de estos sistemas de autentificación deberéis hacer un proceso con el DNI/NIE y el número de móvil.

1º Debéis rellenar la solicitud.

2º Debéis rellenar i firmar la declaración jurada para la firma del otro progenitor si existe.

3º Debéis entregar la documentación en papel en el propio centro pidiendo CITA PRÉVIA al WhatsApp Bussines 971 480 713 o escribiendo un correo a eirosergener@gmail.com

4º Debéis esperar a día 14 de mayo para consultar las listas provisionales en la cartelera del centro.


DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓN SI NO TENÉIS CERTIFICADO DIGITAL:

-DNI original i fotocopia: de todos los progenitores y del solicitante si lo tiene.

-Libro de familia original y fotocopia de la página dónde aparece el solicitante y de la página dónde aparece/n el/los progenitor/es; o bien certificado de nacimiento o de documento acreditativo del Registro civil del menor.

-Impreso rellenado y firmado por los dos progenitores.

-Otra documentación que queráis presentar para justificar los criterios de baremo.


NOTA: 

Criaturas nacidas el 2019: EI3

Criaturas nacidas el 2020: EI2

Criaturas nacidas el 2021: EI1

Criaturas no natas antes del 31 de marzo: Después de haber nacido, ya teniendo toda la documentación podéis inscribir la criatura en las oficinas del Patronato municipal, pidiendo cita previa al 9711050 extensión 4218


Para información podéis enviar un mensaje a eirosergener@gmail.com especificando vuestro número de teléfono.


🡪!El proceso de baremo en caso de exceso de solicitudes NO VA POR ORDEN DE LLEGADA!


dimecres, 18 de novembre del 2020

CURS 2020-2021

 Informacions generals del centre:

En aquest vídeo hi trobareu les nostres arrels històriques i pedagògiques, els personal que intervé en aquest curs i una referència a l'APiMA del centre.