dimecres, 1 de juliol de 2020

BONIFICACIONS: ajudes per pagar la quota de l'escoleta

BONIFICACIONS CURS 2020-2021

Les famílies interessades en rebre una ajuda per pagar la quota de l’escoleta podeu consultar els barem al QUADRE INFORMATIU (a baix) 
Heu d’omplir l’imprès de sol·licitud i ha d’estar signat per tots els progenitors
Heu de presentar l’imprès i tota la documentació addicional a les OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS (actualment situat a l’annex de l’institut J.M. Quadrado) demanant CITA PRÈVIA:

http://www.ajciutadella.org/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=250 

o 971381050 ext. 4401

!!DEMANAU 2 CITES PRÈVIES, UNA PER RECOLLIR EL FORMULARI I L'ALTRA PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ.


Las familias interesadas en recibir una ayuda para la quota de l’escoleta podéis consultar el baremo en el CUADRO INFORMATIVO (abajo)
Tenéis que rellenar el impreso de solicitud i tiene que estar firmado por todos los progenitores. 
Este impreso y toda la documentación adicional se debe presentar en las OFICINAS DEL PATRONATO MUNICIPAL D’ESCOLES (actualmente emplazadas en el anexo del instituto J.M. Quadrado) pidiendo CITA PREVIA:

http://www.ajciutadella.org/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=250 

971381050 ext. 4401

!!PEDID DOS CITAS PREVIAS, UNA PARA RECOGER EL FORMULARIO Y OTRA PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN.


QUADRE INFORMATIU

divendres, 19 de juny de 2020

LLISTES PROVISIONALS


LLISTES PROVISIONALS


Les famílies ja podeu consultar les llistes provisionals del procés d'escolarització a través de l'enllaç:
També podreu trobar a la pàgina web de l'IEPI.

*Encara que veieu que teniu la plaça “NO RESERVADA”, si tot segueix igual, la realitat és que HEU ESTAT TOTS ADMESOS.

Si havíeu fet un tràmit autenticat (amb usuari GESTIB, CAIB o CL@VE), heu de fer la reclamació a través del mateix enllaç. Hi ha fins dia 23 per fer la reclamació.

Si el tràmit era anònim (sense usuari) heu de contactar amb el centre de primera opció per fer la reclamació presencialment i mitjançant CITA PRÈVIA:
ESCOLETA NOMÉS DIVENDRES 19 de juny!!
OFICINES PATRONAT: NOMÉS DILLUNS 22 de juny!!

è En qualsevol cas, recordau que no es pot presentar documentació nova o diferent de la que s'havia sol·licitat, que aquesta documentació havia d'estar vigent durant el període de sol·licituds.


LISTAS PROVISIONALES

Ya se pueden consultar las listas provisionales en este enlace:
También entrando en la página de IEPI

*Aunque veáis que tenéis plaza “NO RESERVADA”,  si todo sigue igual, la realidad es que ESTAIS TODOS ADMITIDOS.

Si habíais hecho el trámite autenticado (con usuario GESTIB, CAIB o CL@VE), tenéis que hacer la reclamación a través del mismo enlace. Tenéis hasta el día 23 para hacer la reclamación.

Si el trámite era anónimo (sin usuario) tenéis que contactar con el centro de primera opción para hacer la reclamación presencialmente y mediante CITA PREVIA:
EN LA ESCUELA: SÓLO VIERNES 19 de junio!!
OFICINAS PATRONATO: SÓLO LUNES 22 de junio!!

        è En cualquier caso, recordad que no se puede presentar documentación nueva o diferente de la que se había solicitado, que esta documentación tenía que estar vigente durante el periodo de solicitudes.
dijous, 28 de maig de 2020

E.I. ROSER GENER

On som?

Ens trobem situats al carrer Beat Josep Castell Camps nº 11 a Ciutadella de Menorca
El nostre correu electrònic: eirosergener@gmail.com
Telèfon: 971 480713

Horari
de setembre a juliol

De 8h a 15h del matí
De 8h a 9:30h entrades, després queda tancat per poder fer les activitats diaries a l'escola
Tornem obrir a les 13h fins les 15h per les sortides.
Els infants que NO queden a menjador l'horari es de 8h a 14h

Servei de menjador
Càtering Floma, cuina de CEIP Pere Casasnovas

Horari d'estiu
A partir de Sant Joan fins el 31 de Juliol de 8h a 14h

Qui som?

L'escola es va inagurar a finals del 2004 a petició del Patronat d'Escoles Infantils de Ciutadella i gaudeix del nom de l'educadora menorquina Rosario Gener.

Que en identifica?
-No feim distincions socials, econòmiques, familiars ni personals
- Les families, els infants i els docents formen part d'aquesta comunitat educativa. Totes les experiències son enriquidores
- Les families són un pilar básic en la nostra comunitat i col·laboren activament en les activitats tant de l'aula com del centre.
- Afavorim el clima de seguretat afectiva amb els infants
- Respectem el moment evolutiu adaptant les propostes a les seves necessitats
- Contemplem els moments quotidians com a valor educatiu en que l'infant pot participar enfortint la seva confiança

Com ho feim?
- Elaborant amb tot l'equip i la participació de l'EAP activitats per fomentar el desenvolupament general dels infants

*Activitats psicomotores

*Activitats musicals

*Activitats de experimentació*Activitats plàstiques


*Activitats de motricitats fina

I altres activitats que anam elaborant adients a les diferents edats que hi ha al centre. Panera dels tresors pel mes petitons de tot, joc heuístic amb el de 1 any, diferents tallers (contes, ioga, cuina, jardinería, llums i ombres) pels mes grans. 
Juntament amb les families també contem amb un munt de propostes per participar amb la vida activa del centre i poder disfrutar de veure que fan els infants: El fillet protagonita, el llibre del fillet, diferents tallers que ofereix l'escola, participar en alguna activitat a l'aula, la celebració de les festes al centre...

BENVINGUTS A ROSER GENER!!
dimarts, 12 de maig de 2020L'escoleta Roser Gener us informa que a partir del 14 de Maig al 5 de Juny comença el procés de preinscripcions pel proper curs 2020-2021. Aquest any es farà telemàticament. 
Per qualsevol dubte podeu telefonar al 971480713.

US ESPEREM A TOTS I A TOTES AMB MOLTES GANES D'ENCETAR UN NOU CURS I PODER COMPARTIR GRANS MOMENTS AMB ELS INFANTS I AMB LES SEVES FAMILIES. AQUI US DEIXAM ALGUNES IMATGES DE LA NOSTRA ESCOLA I DE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE FEIM.   Les aules dels infants de 2 a 3 anys. Espai ample i lluminós
Experimentació amb elements naturals i quotidians: 
verdures, fruites, farina, pa rallat. 

 Expressió plàstica utilitzant diferents suports i estris 

 Aula taller on s'hi fan diferents activitats. 
Construccions amb peces de llenyaSala de psicomotricitatI EL NOSTRE PATI GROS.... TOTS HI XALAM!!


Si ja esteu decidits podeu clicar aquí per fer la inscripció!
PROCÉS D'ADMISSIÓ DE 2N CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL


Entrau aquí per poder fer la preinscripció telemàtica a 2n cicle d'educació infantil. 
Recordau que el curs demanat pels infants nascuts el 2017 és quart d'educació infantil.

 A continuació us informem de les escoletes del segon cicle i del seu procés  d'admissió que comença el mes de JunyPàgines webs, Blogs i Facebook Escoles de Segon Cicle

CEI JOGUINACC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ
f: Col·legi Consolació Ciutadella

CC SANT FRANCESC DE SALES
f: Salesians Ciutadella – Calós

CEIP PINTOR TORRENT
f: CEIP Pintor Torrent

CEIP MARGALIDA FLORIT
f: CEIP Margalida Florit

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO
VÍDEO
f: Apima CEIP Mare de Deu del Toro

CEIP PERE CASASNOVAS
f: Cp. Pere Casasnovas, Ciutadella Menorca
f: AMPA Pere Casasnovas

CEIP JOAN BENEJAM
f: escola Joan Benejam ( Es Born )

INSCRIPCIONS A 2n CICLE (EI4)En aquesta página de la Conselleria del Govern Balear http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4201519&lang=ca&coduo=7 hi ha penjada la informació pel procés d'admissió pel curs que ve. EN ELLA S'INFORMA QUE ENGUANY EL PROCÉS HA DE SER PER VIA TELEMÀTICA, PEL QUE UN DELS PROGENITORS DEL FUTUR ALUMNE/A HAURIA DE TENIR O BÉ EL CODI CL@VE O BÉ L'USUARI DE GESTIB.  Aquesta clau s’ha de gestionar des del centre de primer cicle (EI2).

En esta página de la Consejería del Govern Balear  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4201519&lang=ca&coduo=7 han subido información sobre el proceso de admisión para el curso que viene.
 EN ELLA SE INFORMA QUE ESTE AÑO EL PROCESO TIENE QUE HACERSE POR VÍA TELEMÁTICA, POR LO QUE UNO DE LOS PROGENITORES DEL FUTURO ALUMNO TIENE QUE TENER O BIEN EL CÓDIGO CL@VE O BIEN EL USUARIO GESTIB. Esta clave se tiene que gestionar des de el centre de primer ciclo (EI2)

A més a més hi ha penjat el calendari per efectuar aquest procés. Així dos són els requisits més immediats: donar-se d'alta en un dels sistemes de verificació de dades (GESTIB o Cl@ve) y entre dia 1 i 12 de juny fer efectiva la sol·licitud de preinscripció. La presentació de documents en paper es farà en el moment de la matrícula (del 14 al 21 de juliol)
Además, ya està decidido el calendario para efectuar el proceso. Así, dos són los requisitos más immediatos: darse de alta en un de los dos sistemas de autentificación (GESTIB o Cl@ve) y entre dia 1 y 12 de junio efectuar la solicitud de preinscripción. La presentación de documentos en papel se hará en el momento de la matrícula (entre el 14 i el 21 de julio.

Procés d’admissió 2n cicle EI (3-6)/EP/ESO:
  • Presentació sol·licitud: de l’1 al 12 de juny
  • Sorteig lletra desempat: 15 de juny, per
  • Publicació llistes provisionals: 30 de juny
  • Reclamacions: 1 al 3 de juliol
  • Llistes definitives: 13 de juliol
  • Matriculació d’EI i EP: del 14 al 21 de juliol
  • Matriculació ESO: del 14 al 24 de juliol

Equip educatiu
Escoleta infantil Roser Gener
Proces d'admissió 1r cicle d'educació infantil


INFORMACIONS PER FAMÍLIES PEL PROCÉS D'ADMISSIÓ 
DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL


PROCÉS D’ADMISSIÓ 1r CICLE EDUCACIÓ INFANTIL:

Aquest any el procés es farà per via telemàtica:

Heu d'accedir a aquesta pàgina de la Conselleria d'educació i universitat:
 http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/procas_descolaritzacia_2020-21/

*Si teniu usuari GESTIB, de CAIB o Cl@ave podreu autenticar la sol·licitud amb el vostre codi.
*Si no teniu cap d'aquests sistemes d'autentificació haureu de fer un procés amb el DNI/NIE i el número de mòbil.

1. Heu d'emplenar la sol·licitud. 
2. Heu d'emplenar la signar la declaració jurada per a la signatura de l'altre progenitor si existeix.
3. Heu d'entregar la documentació en paper al propi centre demanant CITA PRÈVIA al telèfon 971 48 07 13 o escrivint al correu eirosergener@gmail.com
4. Heu d'esperar a dia 19 de juny per consultar les llistes provisionals.

NOTA: 
Criatures nascudes el 2020 : EI 1
Criatures nascudes el 2019: EI 2
Criatures nascudes el 2018: EI 3

*Des del centre us anirem telefonant quan vegem les peticions fetes per corroborar que està tot correcte.

Per informació telefonau entre les 9h i les 14h de dilluns a divendres a:
971480713 (Escoleta Roser Gener) o 
971381050 (oficines del Patronat Municipal d'escoles infantils) extensió 4218 / 4222 

Per demanar CITA PRÈVIA: al telèfon 971480713 en l’horari de 9h a 14h de dilluns a divendres

àel procés de baremació en cas d’excés de sol·licituds NO VA PER ORDRE D’ARRIBADA!
visualitza CALENDARI  i NORMATIVA


PREUS I HORARIS:

Per a les bonificacions de quota ("beques") demanau informació a direcció o a l'oficina del Patronat Municipal d'escoles infantils.