dijous, 30 de juliol de 2020

PREVISIONS PEL CURS 2020-2021Ja queda poc perquè comenci un nou curs i a escola anem preparant els espais i l’organització per tal que tots estem tan segurs com sigui possible a la vegada que ens sentim còmodes i motivats.
La veritat és que tenim encara unes quantes incerteses sobre tot com s’organitzaran els grups. Sobre aquest i altres fets que encara no podem concretar us informarem a tots a principis de setembre. Així, dins la primera setmana de setembre us convocarem a una reunió per informar-vos de tot el que puguem.
DE MOMENT, LES INFORMACIONS QUE SÍ QUE TENIM CLARES SÓN:
 • Que una de les prioritats del centre és mantenir els referents afectius (tutora) i socials (companys).
 • Que les classes comencen dia 10 de setembre
 • Que s’han d’evitar les aglomeracions i els horaris d’entrada i sortida s’hauran de pactar amb la tutora.
 • Que l’adaptació (reducció de l’horari) serà per tots els infants. Pels infants que han vingut aquest juliol serà d’un dia. Pels infants que ja venien el curs 2019-2020 serà de dos dies. Pels infants nouvinguts la referència estàndard és entre dues i tres setmanes (depèn de cada infant i de la seva edat).
 • Que dins el recinte s’haurà d’accedir havent desinfectat el calçat i les mans i portant la mascareta.
 • Que si l’adult que acompanya l’infant ha de quedar dins l’aula s’hauran de posar peücs.
 • Que els infants hauran de dur unes sabates i un abric diferents dins l’escola i per tant haureu de preveure un parell de sabates i dues peces d’abric (una prima i una gruixuda) perquè quedin a escola. Si algú té dificultats per acumular tantes peces de roba podem mirar al racó d’intercanvi. Si algú vol dur roba que no faci servir seran benvingudes (prèviament netejades)
 • Que no es faran servir talecs de roba per dur el berenar sinó recipients no porosos i/o fàcils de desinfectar (tuppers de bambú, metàl·lics o de plàstic per exemple)
 • Que hem de respectar la distància entre grups estables (grups bimbolla) però no entre els membres del propi grup. Els grups no interactuen ni comparteixen espais sense estar esterilitzats (patis, sala de psicomotricitat)
 • Que la tutora forma part del grup-estable i per tant no cal que dugui la mascareta posada dins l’aula (excepte en les entrades i sortides)
 • Que la persona de suport se desinfectarà les mans i el calçat i se baratarà la bata abans de canviar de grup i durà la mascareta posada si no se pot respectar la distància de seguretat.
 • Que tots els infants i adults presents en la jornada aniran fent rentats de mans al llarg del matí.
 • Que al final de cada jornada se netejaran tots els materials i tots els espais emprats durant aquell dia.
 • Que hem de dur un registre de temperatures de cada infant.
 • Que hem de dur un registre de causa en cas d’absència.
 • Que hem de dur un registre de totes les persones que entren a les aules i no formen part del “grup bimbolla” per poder fer el seguiment en cas de contagi.
 • Que si se dóna un cas positiu dins una aula tots els integrants del “grup bimbolla” hauran de prendre mesures de vigilància activa (quarantena o test) segons indiquin les autoritats sanitàries.


Tots som responsables que el virus no s’escampi i per tant hem de respectar les indicacions sanitàries en les nostres relacions i interaccions:
MANS NETES, MASCARETA, GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES I VENTILACIÓ.Ya queda poco para que empiece un nuevo curso. En l’escoleta vamos preparando el espacio y la organización para que todos estemos tan seguros como sea posible y a la vez nos sentamos cómodos y motivados.
La verdad es que aún tenemos incertidumbre sobre todo cómo se van a organizar los grupos. Sobre este y otros hechos de los que todavía no podemos concretar os informaremos a todos a principio de setiembre. Por eso, en la primera semana de setiembre os convocaremos a una reunión para informaros sobre todo lo que podamos.

 • Que una de las prioridades del centro es la de respetar los referentes afectivos (tutora) y sociales (compañeros)
 • Que las clases empiezan día 10 de setiembre.
 • Que se deben evitar aglomeraciones y los horarios de entrada y salida se tendrán que pactar con la tutora.
 • Que la adaptación (reducción de las horas de asistencia) será para todos los alumnos y alumnas: los que han asistido al colegio en el mes de julio harán una adaptación de un día; las criaturas que ya venían al colegio el curso 2019-2020 harán una adaptación de dos días; las criaturas recién llegadas harán una adaptación completa (el tiempo estándar de reducción de horario es entre dos y tres semanas, pero depende de cada caso y también de la edad).
 • Que para acceder al recinto se deben desinfectar previamente el calzado y las manos y se debe llevar una mascarilla.
 • Que si el adulto que acompaña al/a la alumno/a debe permanecer en el aula deberá ponerse patucos de usar y tirar.
 • Que los niños y niñas deberán cambiar-se el calzado dentro de clase. Igualmente con las prendas de abrigo. Para este fin conviene que dispongáis de un par de zapatos, una chaqueta fina y un abrigo extras para que se queden en el colegio. Si alguien tiene dificultades para acumular tanta ropa podemos mirar si hay en el “racó d’intercanvi”. Si alguien quiere llevar ropa que no use la puede traer aquí (previamente lavada).
 • Que no se van a usar sacos de tela para los desayunos. En cambio se debe llevar en un recipiente no poroso y fácil de desinfectar (fiambreras de bambú, metálicas o de plástico, por ejemplo).
 • Que se debe respetar la distancia entre grupos estables (grupos burbuja) pero no entre los miembros del propio grupo. Los grupos no interactúan ni comparten espacio que ho hayan sido previamente esterilizados (patio y sala de psicomotricidad).
 • Que la maestra de soporte se desinfectará el calzado y las manos y se cambiará la bata antes de cambiar de grupo. Además llevará la mascarilla puesta cuando no pueda respetar la distancia de seguridad.
 • Que al final de cada jornada se limpiaran todos los juguetes que se hayan usado y también el espacio.
 • Que tenemos que tener un registro de la temperatura diaria de cada criatura.
 • Que tenemos que tener un registro de la causa en caso de ausencia.
 • Que tenemos que tener un registro de todas las personas que entran en el aula y no forman parte del “grupo burbuja” para poder hacer el seguimiento en caso de positivo en el aula.
 • Que en caso de positivo en el aula los otros miembros del “grupo burbuja” deberán tomar mesuras de vigilancia activa (cuarentena o test) según indiquen las autoridades sanitarias. Todos somos responsables que este virus no se expanda y por tanto debemos respetar las indicaciones sanitarias:
MANOS LIMPIAS, MASCARILLA, GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE Y VENTILACIÓN.

dilluns, 6 de juliol de 2020

MATRICULACIÓ PRIMER CICLE Ed. infantil

MATRÍCULES
Les matrícules s’han d’efectuar entre els dies 6 i 17 de juliol.


SI JA ETS ALUMNE/A DE L’ESCOLETA:
ëHas de fer un ingrés de 50 euros a aquest nombre de compte:
ES22 0061 0086 1401 4459 0115  indicant nom de l’alumne/a i “Roser Gener” com a concepte
ëEnvia el comprovant o una foto d’aquest a eirosergener@gmail.com o al WhatsApp de l’escoleta (971480713)SI ÉS LA TEVA PRIMERA MATRÍCULA:
ë Concerta una cita prèvia amb el centre telefonant al 971480713 entre les 8h i les 14h de dilluns a divendres
ë Hauràs de dur al centre:
            Ytargeta sanitària de l’alumne/a
            Yllibre de vacunes
            Yllibre de família
            YDNI del/s progenitor/s i de l’alumne/ si en té
            Ynúmero de compte bancari on es cobraran les quotes

ë Has de fer un ingrés de 50 euros a aquest nombre de compte:
ES22 0061 0086 1401 4459 0115 indicant nom de l’alumne/a i “Roser Gener” com a concepte
ëHas d’enviar el comprovant o una foto d’aquest a eirosergener@gmail.com o al WhatsApp de l’escoleta (971480713)

dimecres, 1 de juliol de 2020

BONIFICACIONS: ajudes per pagar la quota de l'escoleta

BONIFICACIONS CURS 2020-2021

Les famílies interessades en rebre una ajuda per pagar la quota de l’escoleta podeu consultar els barem al QUADRE INFORMATIU (a baix) 
Heu d’omplir l’imprès de sol·licitud i ha d’estar signat per tots els progenitors
Heu de presentar l’imprès i tota la documentació addicional a les OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS (actualment situat a l’annex de l’institut J.M. Quadrado) demanant CITA PRÈVIA:

http://www.ajciutadella.org/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=250 

o 971381050 ext. 4401

!!DEMANAU 2 CITES PRÈVIES, UNA PER RECOLLIR EL FORMULARI I L'ALTRA PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ.


Las familias interesadas en recibir una ayuda para la quota de l’escoleta podéis consultar el baremo en el CUADRO INFORMATIVO (abajo)
Tenéis que rellenar el impreso de solicitud i tiene que estar firmado por todos los progenitores. 
Este impreso y toda la documentación adicional se debe presentar en las OFICINAS DEL PATRONATO MUNICIPAL D’ESCOLES (actualmente emplazadas en el anexo del instituto J.M. Quadrado) pidiendo CITA PREVIA:

http://www.ajciutadella.org/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=250 

971381050 ext. 4401

!!PEDID DOS CITAS PREVIAS, UNA PARA RECOGER EL FORMULARIO Y OTRA PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN.


QUADRE INFORMATIU

dijous, 28 de maig de 2020

E.I. ROSER GENER

On som?

Ens trobem situats al carrer Beat Josep Castell Camps nº 11 a Ciutadella de Menorca
El nostre correu electrònic: eirosergener@gmail.com
Telèfon: 971 480713

Horari
de setembre a juliol

De 8h a 15h del matí
De 8h a 9:30h entrades, després queda tancat per poder fer les activitats diaries a l'escola
Tornem obrir a les 13h fins les 15h per les sortides.
Els infants que NO queden a menjador l'horari es de 8h a 14h

Servei de menjador
Càtering Floma, cuina de CEIP Pere Casasnovas

Horari d'estiu
A partir de Sant Joan fins el 31 de Juliol de 8h a 14h

Qui som?

L'escola es va inagurar a finals del 2004 a petició del Patronat d'Escoles Infantils de Ciutadella i gaudeix del nom de l'educadora menorquina Rosario Gener.

Que en identifica?
-No feim distincions socials, econòmiques, familiars ni personals
- Les families, els infants i els docents formen part d'aquesta comunitat educativa. Totes les experiències son enriquidores
- Les families són un pilar básic en la nostra comunitat i col·laboren activament en les activitats tant de l'aula com del centre.
- Afavorim el clima de seguretat afectiva amb els infants
- Respectem el moment evolutiu adaptant les propostes a les seves necessitats
- Contemplem els moments quotidians com a valor educatiu en que l'infant pot participar enfortint la seva confiança

Com ho feim?
- Elaborant amb tot l'equip i la participació de l'EAP activitats per fomentar el desenvolupament general dels infants

*Activitats psicomotores

*Activitats musicals

*Activitats de experimentació*Activitats plàstiques


*Activitats de motricitats fina

I altres activitats que anam elaborant adients a les diferents edats que hi ha al centre. Panera dels tresors pel mes petitons de tot, joc heuístic amb el de 1 any, diferents tallers (contes, ioga, cuina, jardinería, llums i ombres) pels mes grans. 
Juntament amb les families també contem amb un munt de propostes per participar amb la vida activa del centre i poder disfrutar de veure que fan els infants: El fillet protagonita, el llibre del fillet, diferents tallers que ofereix l'escola, participar en alguna activitat a l'aula, la celebració de les festes al centre...

BENVINGUTS A ROSER GENER!!